Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Dréacht-Rialachán ón Aire Bonneagair maidir le feithiclí aonair a cheadú

Uimhir an Fhógra:
2023/0443/PL (Poland)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
12/07/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
13/07/2023 (closed)
An Nós Imeachta Éigeandála a agairt:
Is ea
Dréacht-téacs:
Measúnú tionchair:

Message