Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o schvaľovaní jednotlivých vozidiel

Číslo oznámenia:
2023/0443/PL (Poland)
Dátum doručenia:
12/07/2023
Koniec zastavenia konania:
13/07/2023 (closed)
Vyvolanie núdzového postupu:
Áno
Návrh znenia:
Hodnotenie vplyvu:
Konečné znenie:

Message