Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Projekts infrastruktūras ministra Rīkojumam par transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu

Paziņojuma numurs:
2023/0443/PL (Poland)
Saņemšanas datums:
12/07/2023
Bezdarbības perioda beigas:
13/07/2023 (closed)
Ārkārtas procedūras ierosināšana:
Projekta teksts:
Ietekmes novērtējums:
Galīgais teksts:

Message