Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Проект на Наредба на министъра на инфраструктурата за одобряване на отделни превозни средства

Нотификационен номер:
2023/0443/PL (Poland)
Дата на получаване:
12/07/2023
Край на период на прекъсване:
13/07/2023 (closed)
Прилагане на спешна процедура:
Да
Проект на текст:
Оценка на въздействието:
Окончателен текст:

Message