Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Luonnos infrastruktuuriministerin määräykseksi yksittäisten ajoneuvojen hyväksynnästä

Ilmoituksen numero:
2023/0443/PL (Poland)
Saapumispäivä:
12/07/2023
Odotusajan päättyminen:
13/07/2023 (closed)
Kiireelliseen menettelyyn vetoaminen:
Kyllä
Luonnosteksti:
Vaikutustenarviointi:
Lopullinen teksti:

Message