Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Eelnõu: taristuministri määrus üksiksõidukite heakskiitmise kohta

Teatise number:
2023/0443/PL (Poland)
Teatise saamise kuupäev:
12/07/2023
Ooteaja lõpp:
13/07/2023 (closed)
Hädaolukorra protseduuri mitterakendamine:
Jah
Eelnõu tekst:
Mõjude hinnang:

Message