Skip to main content
TRIS - European Commission

Details van kennisgeving

Ontwerpverordening van de minister van Infrastructuur betreffende de goedkeuring van individuele voertuigen

Kennisgevingsnumme:
2023/0443/PL (Poland)
Datum van ontvangst:
12/07/2023
Einde van de status-quoperiode:
13/07/2023 (closed)
Inroeping van de noodprocedure:
Ja
Ontwerptekst:
Effectbeoordeling:
Definitieve tekst:

Message