Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Dekret królewski zatwierdzający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego w zakładach przemysłowych

Numer powiadomienia:
2023/0359/ES (Spain)
Data otrzymania:
09/06/2023
Koniec zawieszenia:
12/09/2023
Tekst projektu:
Ocena skutków:

Message