Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Rialacháin Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia na Sualainne maidir le snus, táirgí cosúil le snus agus tobac coganta

Uimhir an Fhógra:
2023/0375/SE (Sweden)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
15/06/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
18/09/2023
Eisiúint barúlacha ó:
Measúnú tionchair:

Message