Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Zviedrijas Valsts pārtikas aģentūras Noteikumi par zelējamo tabaku, zelējamajai tabakai līdzīgiem izstrādājumiem un košļājamo tabaku

Paziņojuma numurs:
2023/0375/SE (Sweden)
Saņemšanas datums:
15/06/2023
Bezdarbības perioda beigas:
18/09/2023 (closed)
Komentārus sniedz:
Ietekmes novērtējums:
Galīgais teksts:

Message