Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Przepisy szwedzkiej Krajowej Agencji ds. Żywności dotyczące snusu, wyrobów podobnych do snusu i tytoniu do żucia

Numer powiadomienia:
2023/0375/SE (Sweden)
Data otrzymania:
15/06/2023
Koniec zawieszenia:
18/09/2023
Uwagi przedstawione przez:
Ocena skutków:

Message