Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Наредби на Шведската национална агенция по храните относно снус, подобни на снус продукти и тютюн за дъвчене

Нотификационен номер:
2023/0375/SE (Sweden)
Дата на получаване:
15/06/2023
Край на период на прекъсване:
18/09/2023
Публикуване на коментари от:
Оценка на въздействието:

Message