Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Rootsi riikliku toiduameti määrused huuletubaka, huuletubakalaadsete toodete ja närimistubaka kohta

Teatise number:
2023/0375/SE (Sweden)
Teatise saamise kuupäev:
15/06/2023
Ooteaja lõpp:
18/09/2023 (closed)
Märkuste esitaja:
Mõjude hinnang:
Lõpptekst:

Message