Skip to main content
TRIS - European Commission

Nařízení Švédské národní agentury pro potraviny o šňupacím tabáku („snus“), výrobcích podobných šňupacímu tabáku a žvýkacím tabáku

Číslo oznámení:
2023/0375/SE (Sweden)
Datum přijetí:
15/06/2023
Ukončení odkladné lhůty:
18/09/2023
Podání připomínek ze strany:
Posouzení dopadu:

Message