Skip to main content
TRIS - European Commission

Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak

Anmälningsnummer:
2023/0375/SE (Sweden)
Inkommet datum:
15/06/2023
Slut på frysning:
18/09/2023
Översändande av kommentarer av:
Konsekvensstudier:

Message