Skip to main content
TRIS - European Commission

A (EU) 2015/1535 irányelv minden műszakiszabály-tervezetre vonatkozik. Műszaki szabályok a következők:

  • műszaki előírások;
  • egyéb követelmények;
  • szolgáltatásokra vonatkozó szabályok; és
  • olyan szabályok, amelyek megtiltják valamely termék gyártását, behozatalát, értékesítését vagy használatát, vagy valamely szolgáltatás nyújtását vagy igénybe vételét, illetve valamely szolgáltató létrehozását.

Az irányelv értelmében a „termék” vonatkozik minden iparilag előállított termékre és minden mezőgazdasági termékre, köztük a haltermékekre is.

A szolgáltatások tekintetében az irányelv csak az olyan, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek a meghatározás szerint bármely, térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás.

A „műszaki leírás” egy olyan dokumentumba foglalt leírás, amely meghatározza a termék olyan tulajdonságait, mint a méret, címkézés, csomagolás, minőségi szint, megfelelőségértékelési eljárások stb. Ez a fogalom vonatkozik a gyártási módszerekre és eljárásokra is.

Az „egyéb követelmények” az olyan követelmények, amelyeket a termékre különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából írnak elő, és amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát; ilyen követelmény például a használat, az újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás feltétele. Ezek a feltételek azonban jelentősen befolyásolják a termék összetételét vagy természetét, valamint értékesítését.