Skip to main content
TRIS - European Commission

A 2015/1535 eljárás célja

Az eljárást 1983-ban hozták létre a 83/189/EGK tanácsi irányelvvel. Ezt az eljárást először az 1998. június 22-i 98/34/EK irányelv foglalta egységes szerkezetbe, és az 1998. július 20-i 98/48/EK irányelv – elsősorban alkalmazásának az információs társadalom szolgáltatásaira történő kiterjesztése érdekében – módosította. Az eljárást legutóbb, második alkalommal, a (EU) 2015/1535 irányelv foglalta egységes szerkezetbe.

A 2015/1535 értesítési eljárás lehetővé teszi a Bizottság és az uniós tagállamok számára, hogy még elfogadásuk előtt megvizsgálják azokat a műszaki szabályokat, amelyeket a tagállamok a termékekre (ipari, mezőgazdasági és halászati) és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozóan kívánnak bevezetni. A cél annak biztosítása, hogy ezek a szövegek összeegyeztethetők legyenek az uniós joggal és a belső piac elveivel. Ez – egyszerűsített módon – vonatkozik az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodást aláíró, EFTA-tagállamokra (Európai Szabadkereskedelmi Társulás), valamint Svájcra és Törökországra.

Az eljárás legnagyobb előnyei a következők:

  • lehetővé teszi a belső piac akadályainak észlelését, mielőtt azok negatív hatásai megmutatkoznának,
  • lehetővé teszi a protekcionista intézkedések felderítését,
  • lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a bejelentett tervezetek uniós joggal való kompatibilitásának mértékét biztosítsák,
  • hatékony párbeszédet tesz lehetővé a tagállamok és a Bizottság között a bejelentett tervezetek vizsgálatakor,
  • lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy hallassák hangjukat, és tevékenységeiket időben a jövőbeni műszaki szabályokhoz igazítsák. Az ellenőrzési jogot a gazdasági szereplők széles körben alkalmazzák, ezzel segítve a Bizottságot és a nemzeti hatóságokat a kereskedelmi akadályok felismerésében,
  • lehetővé teszi a harmonizációs szükségletek uniós szinten történő azonosítását.