Skip to main content
TRIS - European Commission

Az értesítési eljárás röviden

A (EU) 2015/1535 irányelv értelmében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot minden műszaki szabály-tervezetről annak elfogadását megelőzően. Egy, a tervezetről szóló értesítés napjától számított három hónapos szünetelési időszak – amelynek során a bejelentő tagállam nem fogadhatja el a szóban forgó műszaki szabályt – lehetővé teszi a Bizottság és a többi tagállam számára, hogy megvizsgálja a bejelentett szöveget, és annak megfelelően észrevételeket tegyen.

Amennyiben felmerül, hogy a bejelentett tervezetek akadályt teremthetnek az áruk szabad mozgására vagy az információs társadalom szolgáltatásaira, illetve az Európai Unió másodlagos jogszabályaira, a Bizottság vagy a többi tagállam részletes véleményt nyújthat be a tervezetet bejelentő tagállam felé. A részletes vélemény hatására a szünetelési időszak a termékek esetében további három hónappal, a szolgáltatások esetében pedig további egy hónappal hosszabbodik meg. Amennyiben részletes véleményt adtak ki, az érintett tagállamnak egy, a részletes véleményre adott válaszban meg kell magyaráznia a szándékában álló intézkedést.

A Bizottság és a tagállamok továbbá észrevételeket is tehetnek az olyan bejelentett tervezettel kapcsolatban, amely úgy tűnik, hogy megfelel az uniós jognak, de értelmezése tekintetében pontosítást igényel. Az érintett tagállam az ilyen észrevételeket –amennyire lehetséges – figyelembe veszi.

A Bizottság egy 12–18 hónapos időszakra fel is függesztheti a tervezetet, amennyiben az Európai Unió harmonizációs munkát készül végezni, vagy ugyanazon a területen már folyamatban is van.

A 2015/1535 eljárás végén a tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot a végleges szövegről, amint azokat a szövegeket elfogadták, és jelezni az olyan eseteket, amikor a bejelentett tervezetet elvetették, annak érdekében, hogy a 2015/1535 eljárást le lehessen zárni. Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság és a többi tagállam ellenőrizze, hogy a bejelentő állam figyelembe vette-e az eljárás során kapott visszajelzéseket.

A tagállamok kötelesek az intézkedéstervezetet egy új szünetelési időszak alkalmazásával újból bejelenteni, amennyiben a műszakiszabály-tervezet jelentős változtatásokon megy keresztül, mint pl. a végrehajtásra eredetileg előirányzott határidők lerövidítése vagy hatályának kiterjesztése.

Az irányelv továbbá sürgősségi eljárásról is rendelkezik, amelynek célja, hogy egy nemzeti tervezet azonnali elfogadását is lehetővé tegye bizonyos feltételek, azaz „a közegészségügy vagy közbiztonság védelmével, az állatvédelemmel vagy növényvédelemmel kapcsolatos komoly és előre nem látott körülmények” mellett. A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül dönt a sürgősségi eljárás indokoltságáról. Amennyiben a sürgősségi eljárás alkalmazása iránti kérelmet a Bizottság elfogadja, a három hónapos szünetelési időszak nem alkalmazható, és a bejelentett szöveget azonnal el lehet fogadni.

Az Európai Bíróság két nagyon fontos ítéletet hozott a 2015/1535 eljárás értelmezésére vonatkozóan. Az első az 1996. április 30-i, „CIA-biztonság” elnevezésű ítélet, amely szerint az olyan nemzeti rendelkezést, amelyet nem a „98/34 eljárás” keretében jelentettek be, miközben úgy kellett volna, a nemzeti bíróságok a magánszemélyekre nem alkalmazandónak nyilváníthatja. A második a 2000. szeptember 26-i, „Unilever” elnevezésű, amely szerint valamely műszaki szabályt, amelyet a bejelentett nemzeti jogszabályok elfogadásának elhalasztására – azaz a szünetelési időszak tiszteletben tartására – vonatkozó kötelezettség megsértésével fogadtak el, a nemzeti bíróságok ugyancsak a magánszemélyekre nem alkalmazandónak nyilváníthat.

Értesítések eljárása, rövid tájékoztató

Mi történik, ha ...