Skip to main content
TRIS - European Commission

Oplysninger om notifikationen

marts 1968 om de generelle bestemmelser for de tekniske krav, som biler, deres påhængskøretøjer, deres dele og sikkerhedsudstyr skal opfylde (i det følgende benævnt: KA om tekniske krav for motorkøretøjer), men også kongelig anordning af 10. oktober 1974 om de generelle bestemmelser for de tekniske krav, som knallerter, motorcykler og deres påhængskøretøjer skal opfylde (i det følgende benævnt: KA om tekniske krav for motorcykler).

Message