Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

 marta Dekrēts, kurā ietverti vispārīgi noteikumi par tehniskajām prasībām saistībā ar vieglajiem automobiļiem, to piekabēm, to detaļām un drošības piederumiem (turpmāk tekstā — Karaļa dekrēts par mehānisko transportlīdzekļu tehniskajām prasībām), bet arī karaļa 1974. gada 10. oktobra Dekrēts, kurā ietverti vispārīgi noteikumi par tehniskajām prasībām saistībā ar mopēdiem, motocikliem un to piekabēm (turpmāk tekstā — Karaļa dekrēts par motociklu tehniskajām prasībām).

Message