Skip to main content
TRIS - European Commission

marca 1968, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa technických požiadaviek, ktoré musia spĺňať automobily, ich prípojné vozidlá, ich časti a bezpečnostné doplnky (ďalej len „KD o technických požiadavkách na motorové vozidlá“), ale aj kráľovský dekrét z 10. októbra 1974, ktorým sa stanovujú všeobecné predpisy o technických požiadavkách, ktoré musia spĺňať mopedy, motocykle a ich prípojné vozidlá (ďalej len „KD o technických požiadavkách na motocykle“).

Message