Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Dréacht-Fhoraithne ón Rialtas Pléimeannach ag leasú na rialachán maidir le feithicil a bhfuil inneall dócháin inmheánaigh inti a thiontú ina feithicil leictreach

Uimhir an Fhógra:
2023/0487/BE (Belgium)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
04/08/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
07/11/2023 (closed)

Message