Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

 marca 1968 o določitvi splošnih predpisov o tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati avtomobili, njihovi priklopniki, njihovi deli in varnostni dodatki (v nadaljnjem besedilu: KS o tehničnih zahtevah za motorna vozila), ampak tudi kraljevi sklep z dne 10. oktobra 1974 o določitvi splošnih predpisov o tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati mopedi, motorna kolesa in njihovi priklopniki (v nadaljnjem besedilu: KS o tehničnih zahtevah za motorna kolesa).

Message