Skip to main content
TRIS - European Commission

března 1968, kterým se stanoví obecná pravidla pro technické požadavky, které musí splňovat automobily, jejich přípojná vozidla, jejich části a bezpečnostní doplňky (dále jen: „KV o technických požadavcích na motorová vozidla“), ale také královský výnos ze dne 10. října 1974, kterým se stanoví obecné předpisy o technických požadavcích, které musí splňovat mopedy, motocykly a jejich přípojná vozidla (dále jen: „KV o technických požadavcích na motocykly“).

Message