Skip to main content
TRIS - European Commission

Pojedinosti notifikacije

 ožujka 1968. o utvrđivanju općih pravila o tehničkim zahtjevima koje moraju ispunjavati automobili, njihove prikolice, njihovi dijelovi i njihova sigurnosna pomoćna oprema (dalje u tekstu „KU o tehničkim zahtjevima za motorna vozila”), ali i Kraljevska uredba od 10. listopada 1974. o utvrđivanju općih propisa o tehničkim zahtjevima koje moraju ispunjavati mopedi, motocikli i njihove prikolice (dalje u tekstu „KU o tehničkim zahtjevima za motocikle”).

Message