Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Проект на указ на фламандското правителство за изменение на правилата за преобразуване на превозно средство с двигател с вътрешно горене в електрическо превозно средство

Нотификационен номер:
2023/0487/BE (Belgium)
Дата на получаване:
04/08/2023
Край на период на прекъсване:
07/11/2023 (closed)

Message