Skip to main content
TRIS - European Commission

Oplysninger om notifikationen

Forslag til anordning om ændringer af anordningerne om miljøsikkerhed for skibe og mobile offshoreenheder

Notifikationsnummer:
2023/9007/NO (Norway)
Modtagelsesdato:
19/07/2023
Afslutning af status quo-periode:
20/10/2023
Konsekvensundersøgelse:

Message