Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Ierosinātie noteikumi attiecībā uz grozījumiem Noteikumos par vides drošību kuģiem un mobilām atkrastes platformām

Paziņojuma numurs:
2023/9007/NO (Norway)
Saņemšanas datums:
19/07/2023
Bezdarbības perioda beigas:
20/10/2023
Ietekmes novērtējums:

Message