Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Ehdotus määräykseksi alusten ja liikkuvien offshore-yksiköiden ympäristöturvallisuutta koskevien määräysten muuttamisesta

Ilmoituksen numero:
2023/9007/NO (Norway)
Saapumispäivä:
19/07/2023
Odotusajan päättyminen:
20/10/2023
Vaikutustenarviointi:

Message