Skip to main content
TRIS - European Commission

Details van kennisgeving

Voorgestelde verordening tot wijziging van de verordeningen inzake milieuveiligheid voor schepen en mobiele offshore-eenheden

Kennisgevingsnumme:
2023/9007/NO (Norway)
Datum van ontvangst:
19/07/2023
Einde van de status-quoperiode:
20/10/2023
Effectbeoordeling:

Message