Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Kavandatav määrus laevade ja avamere liikuvate üksuste keskkonnaohutust käsitlevate määruste muutmise kohta

Teatise number:
2023/9007/NO (Norway)
Teatise saamise kuupäev:
19/07/2023
Ooteaja lõpp:
20/10/2023
Mõjude hinnang:

Message