Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Projekt rozporządzenia w sprawie zmian w rozporządzeniach w sprawie bezpieczeństwa środowiskowego statków i ruchomych jednostek morskich

Numer powiadomienia:
2023/9007/NO (Norway)
Data otrzymania:
19/07/2023
Koniec zawieszenia:
20/10/2023
Ocena skutków:

Message