Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh nariadenia o zmene predpisov o environmentálnej bezpečnosti pre lode a mobilné jednotky na mori

Číslo oznámenia:
2023/9007/NO (Norway)
Dátum doručenia:
19/07/2023
Koniec zastavenia konania:
20/10/2023
Hodnotenie vplyvu:

Message