Skip to main content
TRIS - European Commission

Ir-Regolament propost dwar l-emendi għar-Regolamenti dwar is-sikurezza ambjentali għall-vapuri u l-unitajiet mobbli lil hinn mill-kosta

In-Numru tan-Notifika:
2023/9007/NO (Norway)
Data tal-wasla:
19/07/2023
Tmiem tal-Waqfien:
20/10/2023
Valutazzjoni tal-impatt:

Message