Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh nařízení o změnách nařízení o ekologické bezpečnosti pro lodě a mobilní jednotky na moři

Číslo oznámení:
2023/9007/NO (Norway)
Datum přijetí:
19/07/2023
Ukončení odkladné lhůty:
20/10/2023
Posouzení dopadu:

Message