Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Предложение за наредба относно измененията на Правилника относно екологичната безопасност на кораби и подвижни офшорни единици

Нотификационен номер:
2023/9007/NO (Norway)
Дата на получаване:
19/07/2023
Край на период на прекъсване:
20/10/2023
Оценка на въздействието:

Message