Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Siūlomas reglamentas dėl laivų ir judriųjų atviroje jūroje esančių įrenginių aplinkos saugos taisyklių pakeitimų

Pranešimo numeris:
2023/9007/NO (Norway)
Gauti duomenys:
19/07/2023
Status quo pabaiga:
20/10/2023
Poveikio vertinimas:

Message