Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Seaduse eelnõu nr XIVP-2590(3), millega muudetakse Leedu Vabariigi tubaka, tubakatoodete ja nendega seotud toodete piiramist käsitleva seaduse nr I-1143 artikleid 2, 92, 95 ja 30 (edaspidi seaduseelnõu)

Teatise number:
2023/0467/LT (Lithuania)
Teatise saamise kuupäev:
27/07/2023
Ooteaja lõpp:
30/10/2023 (closed)
Märkuste esitaja:

Message