Skip to main content
TRIS - European Commission

Utkast till lag nr XIVP-2590.3 om ändring av artiklarna 2, 92, 95 och 30 i lag nr I-1143 om kontroll av tobak tobaksvaror och relaterade produkter från Republiken Litauen (nedan kallat utkastet till lag)

Anmälningsnummer:
2023/0467/LT (Lithuania)
Inkommet datum:
27/07/2023
Slut på frysning:
30/10/2023 (closed)
Översändande av kommentarer av:

Message