Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Osnutek zakona št. XIVP-2590(3) o spremembi členov 2, 92, 95 in 30 Zakona Republike Litve št. I-1143 o nadzoru tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: osnutek zakona)

Številka obvestila:
2023/0467/LT (Lithuania)
Datum prejema:
27/07/2023
Konec mirovanja:
30/10/2023 (closed)
Izdaja pripomb:

Message