Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh zákona č. XIVP-2590 ods. 3, ktorým sa menia články 2, 92, 95 a 30 zákona Litovskej republiky č. I-1143 o kontrole tabaku, tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (ďalej len „návrh zákona“)

Číslo oznámenia:
2023/0467/LT (Lithuania)
Dátum doručenia:
27/07/2023
Koniec zastavenia konania:
30/10/2023 (closed)
Komentáre uverejnil/-a:

Message