Skip to main content
TRIS - European Commission

Utkast till lag om ändring av lagen om begränsning av användningen av tobaksvaror och relaterade produkter

Anmälningsnummer:
2023/0636/SI (Slovenia)
Inkommet datum:
10/11/2023
Slut på frysning:
13/02/2024 (closed)
Översändande av kommentarer av:
Slutlig text:

Message