Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Projekts Likumam, ar ko groza Likumu par tabakas un saistīto izstrādājumu lietošanas ierobežošanu

Paziņojuma numurs:
2023/0636/SI (Slovenia)
Saņemšanas datums:
10/11/2023
Bezdarbības perioda beigas:
13/02/2024 (closed)
Komentārus sniedz:
Galīgais teksts:

Message