Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Dréachtghníomh lena leasaítear an Gníomh um Shrian ar Úsáid Tobac agus Táirgí Gaolmhara

Uimhir an Fhógra:
2023/0636/SI (Slovenia)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
10/11/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
13/02/2024
Eisiúint barúlacha ó:

Message