Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Tubaka ja sellega seotud toodete kasutamise piiramise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Teatise number:
2023/0636/SI (Slovenia)
Teatise saamise kuupäev:
10/11/2023
Ooteaja lõpp:
13/02/2024
Märkuste esitaja:

Message