Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl tabako ir susijusių gaminių naudojimo apribojimo, projektas

Pranešimo numeris:
2023/0636/SI (Slovenia)
Gauti duomenys:
10/11/2023
Status quo pabaiga:
13/02/2024 (closed)
Pastabas pateikė:
Fiskalinės priemonės:

Message