Skip to main content
TRIS - European Commission

Novela zákona o odpadech

Číslo oznámení:
2023/0493/EE (Estonia)
Datum přijetí:
08/08/2023
Ukončení odkladné lhůty:
09/11/2023
Posouzení dopadu:

Message