Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Teatise number:
2023/0493/EE (Estonia)
Teatise saamise kuupäev:
08/08/2023
Ooteaja lõpp:
09/11/2023
Mõjude hinnang:

Message