Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Ustawa o zmianie ustawy w sprawie odpadów

Numer powiadomienia:
2023/0493/EE (Estonia)
Data otrzymania:
08/08/2023
Koniec zawieszenia:
09/11/2023
Ocena skutków:

Message