Skip to main content
TRIS - European Commission

Zmena zákona o odpadoch

Číslo oznámenia:
2023/0493/EE (Estonia)
Dátum doručenia:
08/08/2023
Koniec zastavenia konania:
09/11/2023
Hodnotenie vplyvu:

Message